Ceník koně

Druh služby a přibližný čas úkonuCena
úvodní vyšetření a ošetření – cca 1,5 hodiny2 000,- Kč + cestovné
kontrola – cca 45 minut1 500,- Kč + cestovné
pravidelné ošetření 2x ročně1 750,- Kč + cestovné

Ceník psi

Druh služby a přibližný čas úkonu Cena
úvodní vyšetření a ošetření – cca 45 minut1 000,- Kč + cestovné
kontrola – cca 20 minut 700,- Kč + cestovné
pravidelné ošetření každých 3 – 6 měsíců 850,- Kč + cestovné

Cestovné 14 Kč/km